Leermethode

Sinds juni 2017 ben ik gestart met het verzorgen van e-learning volgens de Micro Training-methode. Micro Training staat voor ‘training van beperkte omvang’, toegespitst op een concreet onderwerp. De deelnemer leert aan de hand van het doornemen van 30 vragen. Alle vragen dienen een aantal keren(!) goed beantwoord te worden. Door de herhaling is het leerrendement van deze methode hoog. Het leren gebeurt via een App of via de Web-omgeving in combinatie met een eenmalige workshop in kleine groepen. De leerresultaten van de deelnemers zijn inzichtelijk en geborgd.

Deze methode is snel inzetbaar. Zeer praktisch wanneer uw medewerkers op korte termijn een bepaalde werkwijze of kennis aantoonbaar moeten beheersen.
techniek
Voedselveiligheid
Deze semi-maatwerk opleiding leert medewerkers gevaren voor voedselveiligheid herkennen en voorkomen. De verschillende typen gevaren worden besproken. Daarnaast komen termen als HACCP en Food Defense aan bod. Binnen de module wordt de vertaling gemaakt van de theorie naar uw product, productieproces en hygiëneregels, zodat de kennis direct toepasbaar is binnen uw bedrijf.
olie
Grondstof Vet & Olie
Deze semi-maatwerk opleiding is speciaal voor bedrijven waar olie en vet de belangrijkste grondstof is. Het geeft zicht op het productieproces van grondstof tot en met geraffineerde olie. Alle belangrijke theoretische begrippen over olie en vet worden stap voor stap uitgelegd. Vervolgens is er ruimte om bedrijfsspecifieke kennis op te nemen rondom lossen, opslag en intern transport van oliën en vetten. Of (natuurlijk…) een ander accent dat van belang is binnen uw bedrijf.
techniek
Instructie geven
Deze softskill-training bereidt uw medewerkers voor op de taken rondom opleiden en inwerken van (nieuwe) collega’s. Aan bod komen de communicatietechnieken die van belang zijn bij het overdragen van kennis en vaardigheden. Hiernaast leert de interne opleider 8 stappen toe te passen om de instructie praktisch en effectief vorm te geven. In een aanvullende workshop kan geoefend worden met instructies geven.
vlees
Uw maatwerk training
De methode van Microtraining leent zich bij uitstek voor het snel inzetten van training om bepaalde (nieuwe) kennis eigen te laten maken door uw medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld gaan om uitleg van productieprocessen of het aanleren van nieuwe werkwijzen of productcontroles. KIWI denkt graag met u mee over een effectieve Microtraining!