KIWI-Hoekje

Als zelfstandige blijf ik graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ook KIWI heeft soms wat inspiratie nodig. In het KIWI-hoekje leest je hoe ik kennis opdoe, wat mij inspireert en waarover ik mij verbaas…
Want in de Food- sector gebeurt altijd wat!

16-5-2017

Vandaag was ik te gast bij de specialist in allergenen, ‘Allergenen Consultancy’, voor een training over de VITAL- tool. Met een tiental collega’s uit de Food hebben we de hele dag gesproken over hoe om te gaan met kruisbesmetting van allergenen. De impact van allergische reacties bij consumenten en allergenenmanagement binnen het productiebedrijf was de opstart van de dag. Maar de rekentool van VITAL was het zwaartepunt van de training. Met de tool kan via een berekening een onderbouwde inschatting gemaakt worden naar de omvang van mogelijke kruisbesmetting naar een product. Bij overschrijden van de actiegrens, kan de vermelding ‘kan sporen van… bevatten’ op het etiket een oplossing zijn. Is dit niet gewenst, dan zal de oorzaak van de kruisbesmetting moeten worden aangepakt.
De tool zet aan de juiste stappen te onderzoeken, en geeft een rekenkundige onderbouwing van mogelijke allergenen-gevaren. Het geeft jezelf meer houvast, maar het betekent ook dat er een goed onderbouwd antwoord klaarligt bij vragen tijdens audits. Zeer praktische training. Nuttige dag dus!9-5-2017

Via m’n vriendenkring/profi netwerk kreeg ik een uitnodiging voor een workshop bij de HAN, Nijmegen. Studierichting ‘Opleidingskunde’ zoekt dikwijls contact met het bedrijfsleven, waarvoor deze keer Alfred Remmits als spreker is uitgenodigd. Thema van de dag: Trends in Learning & Development. Helemaal mijn ‘hoekje’, en dus was ik een van de aanwezigen, een spannende mix van studenten en mensen uit ‘het veld’. Alfred en zijn expertise was mij niet bekend, maar hij bleek een zeer inspirerende spreker te zijn. Zijn advies was: bedenk niet eerst de oplossing (een 5-daagse training, een e-learning, een workshop, etc.) maar ga eerst na wat het probleem is. Vervolgens bekijk je aan de hand van ‘de vijf momenten van leerbehoefte’ wélke kennis nodig is en op welke manier die kennis moet worden aangeboden. Hij spreekt dan inmiddels over performance support, allen díé kennis verschaffen die nodig is, en exact op het moment dat hij/zij dat nodig heeft. In mijn ogen is dit een TPM-benadering van opleiden, beginnen bij het probleem. Deze werkwijze wil KIWI zich eigen gaan maken.9-5-2017

IJsbrand Velzeboer nodigde me uit voor een door Scienta Nova georganiseerd symposium met thema’s ‘Competenties, Voedselveiligheid en Aansprakelijkheid’. Interne kennis voorkomt dat voedselveiligheid in gevaar komt. Maar natuurlijk! zou je zeggen. Dat de inspanning van opleiden zich ook echt terugbetaalt, was de strekking van het verhaal van Jeroen Nagelmaeker – Manager-eigenaar Jumbo Supermarkt te Zwolle. Toch is het doelgericht opleiden in veel (productie)bedrijven minimaal. En zou je tijdelijke krachten ook zwaar moeten opleiden…? De producent zal hier zelf zijn verstandige koers moeten varen.
Is het dan toch misgegaan, en zijn er acties nodig van recall e.d., wat dan te doen, juridisch gezien. De juridische aansprakelijkheid, dat is nieuw terrein voor mij. Goed om eens het hele verhaal verteld te krijgen door twee experts in het vakgebied. En zou een werknemer aansprakelijk gehouden kunnen worden bij een issue van voedselveiligheid… Tja, ik zou niet graag die kant op willen gaan.6-4-2015

Onlangs heb ik me laten bijpraten over de BRC-7. Bij een van de ‘kwaliteits-kenniscentra’ die dit land rijk is, ben ik hartelijk ontvangen in Bunnik. Samen met een ZZP-collega hadden we behoefte aan wat verse info op dit gebied. En naast pure kennis en info, gaat het vooral ook om het ontmoeten van collega’s in de Food. Goed om te horen wat men ervan vindt, de nieuwe norm. Mensen van verschillende bedrijven, met verschillende takken van sport, die in meer of mindere mate ‘worstelen’ met de nieuwe leidraad waarnaar gewerkt moet worden. De veranderingen rondom de etiketten zijn net achter de rug. Maar tijd voor even ontspannen en bijkomen is er niet, want er ligt weer een nieuwe arbeidsintensieve klus te wachten; zie paragraaf 3.5.1 Het beheer van leveranciers van onbewerkte grondstoffen en verpakkingen. Het woord ‘authenticiteit’ kom je veelvuldig tegen in hoofdstuk 3. Volstrekt normaal zou je zeggen, wanneer je altijd handelt naar eer en geweten. Helaas bewijzen de berichten in de media, dat ervaringen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst… De authenticiteit zal aantoonbaar moeten zijn. Dus worden de regels rondom het bewijzen van de ‘handel en wandel’ in de food weer opgeschroefd. Wéér aan de slag dus! Persoonlijk vind ik de vormgeving van de BRC7 een goede keuze!


On-the-job23-01-2015

Vandaag stond er een bijeenkomst van het verbeterproject op de planning. Een groep deelnemers die de niveau 4-opleiding ‘voeding’ volgen, in-company, leiden voor het eerst een verbeterproject. De heren die met een ‘verlies-kaizen’ aan de slag waren, gingen op onderzoek naar de grondoorzaak van hun probleem. Ze gingen dus aan de slag met de visgraat. En het lijkt niet zo ingewikkeld. Eerst brainstormen en dan de punten verdelen over de 4-M’s (voor wie dit nieuw is: Mens-Methode- Machine-Materiaal). Vervolgens groeperen: welke oorzaken houden verband met elkaar? Eerst divergeren, dan convergeren.

De medewerkers hadden natuurlijk al vaker nagedacht over het probleem en de oplossing. Want ook al ‘mag’ je niet meteen met de oplossing bezig zijn, vaak heeft men er al allerlei ideeën over. Dat zit nu eenmaal in de genen! Het mooie van het begeleiden van dit soort sessies, is getuige te zijn van de ontdekking van de heren: “Je komt echt tot andere inzichten als je met elkaar gaat brainstormen. Als de één dit zegt, gaat de ander daarmee verder. Je komt veel meer tot de kern. Er zijn echt nieuwe ideeën naar voren gekomen!”. En dan te zien dat de nieuw ontstane actiepunten direct enthousiast worden benoemd en verdeeld, is voor mij weer een bewijs: dit soort sessies levert veel méér op dan de ‘verbeteractie’ die straks zal worden geïmplementeerd. Ik zie nu al uit naar de volgende sessie, 5xW…5-01-2015

“Ik weet eigenlijk te weinig van dit onderwerp af ...” Gaf een leidinggevende me aan. Het ging in de bijeenkomst vandaag over chocolade, een heerlijk goedje… Maar ook complex. Zeker als het om ‘tempereren’ gaat, een proces dat cruciaal is voor een kwalitatief goed eindproduct. Er werd dus gesproken over vetzuren, vetkristallen en kristallisatiewarmte. “Wanneer zijn de workshops? Kan ik aansluiten een keer?”
Dit zijn mooie momenten binnen een ontwikkelprogramma binnen het bedrijf. Dat mensen nieuwsgierig worden naar wat hun collega’s (mensen waaraan zij leiding geven) leren. Bottom-up motiveren… Mooier kan niet. Dit maakt dit werk ook ontzettend leuk.11-12-2014

“Moeten we nu alwéér bezig gaan met ‘verbeteren?”, was vandaag een reactie van een deelnemer tijdens een training. “De laatste opdrachten gaan alleen maar over verbeteren en het invoeren daarvan. Dit is toch werk van onze leidinggevende? Waarom gaat het niet alleen over kennis?”.
Medewerkers die deelnemen aan een training of opleiding moeten soms heel wat stappen maken. Het bedrijf verlangt meer, wil meer uit z’n mensen halen. De medewerker vraagt zich af waar deze ommezwaai vandaan komt, waarom er nu ineens moet worden meegedacht door operators… Dit vraagt om zorgvuldigheid. Zowel het management als de trainer moeten het grote plaatje schetsen. Uitleggen waarom, met welk doel, en waarom op de gekozen manier… Ik bedankte uiteraard de deelnemer, voor z’n waardevolle reactie!


Weetjes


kiwi

De vrucht bevat het enzym ‘actinidine’, dat eiwitten afbreekt. Handig om vlees mals te maken. Maar maak je met kiwi een fijne zoete yoghurt-smoothie, en je zet het een poosje in de koelkast, dan zal je zien dat het enzym ook daar z’n werk heeft gedaan: eiwitten afbreken. De smoothie is waarschijnlijk geschrift en smaakt nu bitter. Overigens, actinidine zit niet alleen in kiwi, maar ook in bijvoorbeeld (verse!) mango, ananas en papaja. Een leuk weetje, de eigenschappen en gevolgen van enzymen… Maar ook vaak onmisbare kennis voor mensen die werken met voeding.

enzym