Opdrachtgevers

Huidige projecten:

Ontwikkelen interne training
Voor verschillende opdrachtgevers verzorg ik maatwerk trainingen zodat (nieuwe) medewerkers worden opgeleid voor hun werkzaamheden in de productie.

Ontwikkelen e-learning
In mei 2017 ben ik gestart met het ontwikkelen van e-learning/microtraining in eigen beheer. Zie meer bij e-learning
Afgeronde projecten:

friesland_campina
FrieslandCampina, Veghel zuivelverwerkend bedrijf, productie van ingrediënten, locatie Veghel. Bij de productie-unit ‘Lactose’ was ik ondersteunend bij de Quality-afdeling. Mijn werkzaamheden richtte zich op het optimaliseren van het HACCP-zorgsysteem, het borgen van kritische punten en training van het personeel op gebied van voedselveiligheid en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast heb ik aan twee projecten gewerkt in de rol van projectleider waarbij we het digitaal registreren van proces- en productiedata (MBR) hebben kunnen realiseren en een CIP-proces hebben verbeterd.

friesland_campina
SBK Opleidingen, Eindhoven. Met het doel performance en werkhouding van medewerkers te verbeteren binnen een aardappelverwerkend bedrijf, heb ik een training verzorgd op gebied van Kwaliteit en Reiniging. De training was onderdeel van een intensief trainingstraject voor Productiepersoneel, Teamleiders en Q-personeel.

vandermoortele
Vandemoortele, olieverwerkend bedrijf, o.a. margarine en frituurproducten
Met het doel het kennisniveau van de productiemedewerkers te verhogen, heb ik diverse modules ontwikkeld over vetten, kwaliteit, processtappen en ingrediënten. Tijdens trainingsdagen is kennis over oliën en vetten gedeeld tijdens workshops aan alle medewerkers van het bedrijf.

MeadJohnson
Mead Johnson, babyvoeding in Nijmegen
Interim technoloog binnen het team ‘Quality Support’. Bij dit snelgroeiende bedrijf ondersteunde ik de productie daar waar nodig. Hierbij was veel aandacht voor hygiëne-inspectie van de productieomgeving en -installatie, registratie van proces- en productcontroles, ondersteunen van personeel aan de lijn en in teamverband. Hiernaast is er een focus op Continu Verbeteren/5S/Lean.

vanloonVlees
Van Loon Vlees, vleesbedrijf in Best (i.o. SBK Opleidingen)
Van Loon produceert een breed assortiment aan vleesproducten voor verschillende afzetkanalen. Voor een aantal afdelingen binnen het bedrijf heb ik werkplekmodules ontwikkeld gericht op bedienen van machines en veilig en kwaliteitsbewust werken. De modules zijn onderdeel van een intern opleidingsprogramma.

Helwa
Helwa, wafelbakkerij te Hallum (i.o. AOC-Oost)
Verzorgen van een in-company MBO opleiding, maatwerk voeding niveau 3. Binnen de opleiding is er een focus op ‘techniek’ en ‘continu verbeteren’.

Vandermoortele
Vandemoortele, olieverwerkend bedrijf, o.a. margarine en frituurproducten (i.o. AOC-Oost)
Verzorgen van een in-company MBO opleiding, maatwerk voeding niveau 4. Tevens een opleiding op gebied van logistiek, maatwerk niveau 3. Beide opleidingstrajecten hebben een focus op ‘continu verbeteren’.

Aviko
Aviko, Steenderen, aardappelproducten, (i.o. AOC-Oost)
In-company opleiding voeding, niveau 3. De groepen waren samengesteld met deelnemers van verschillende productie-units, met verschillende functies. Het delen van ervaringen en kennis was een meerwaarde tijdens het opleidingstraject.

Abbott
Abbott, Weesp, producent griepvaccin, (i.o. SBK)
Ontwikkelen interne werkplekopleiding voor een nieuwe productielijn.

Janssen
Janssen Biologics, Farmaceutisch bedrijf te Leiden. (i.o. SBK)
Ontwikkelen van digitale leermethode met daarbij de focus op bewustwording van besmetting en besmettingsgevaar.

AOCoost
AOC-Oost,
Afnemen examens voor, op de niveaus 2, 3 en 4 bij uiteenlopende bedrijven, zoals Aviko, Celavita, Bolletje, Vandemoortele, Farm Dairy.